Eudec20pl – formularz rejestracyjny  Namiot (własny) - 28 zł/doba/namiot + 6 zł/doba/osoba
  Kamper (własny) - 35 zł/doba/kamper + 6 zł/doba/osoba

  namiotkamper

  Domek - 600 zł/3 doby (plus kaucja 200 zł płatna na miejscu) - wszystkie domki zostały już zarezerwowane


  123  Jedzenie wegetariańskie lub wegańskie (śniadanie + obiadokolacja). Jeśli wybierasz opcję wegańską napisz nam o tym w uwagach.
  dziecko 0-3 r.ż. - 0 zł
  dziecko 4-13 r.ż. - 35 zł
  dziecko 14-18 r.ż. i osoba dorosła - 50 zł

  Czwartek obiadokolacja + niedziela śniadanie

  dziecko 0-3
  dziecko 4-13

  dziecko 14-18 / osoba dorosła

  Piątek śniadanie + obiadokolacja

  dziecko 0-3
  dziecko 4-13

  dziecko 14-18 / osoba dorosła

  Sobota śniadanie + obiadokolacja

  dziecko 0-3
  dziecko 4-13

  dziecko 14-18 / osoba dorosła

  spanie :
  spanie :
  spanie :


  jedzenie :

  suma (zł) :

  suma (zł) :

  suma (zł) :

  Opłata za udział w EUDEC20PL (30 zł/osoba dorosła, dzieci za free) obejmuje koszty organizacji zjazdu w tym zaproszenie gości specjalnych.

  Po wysłaniu formularza rejestracyjnego oczekujcie na e-mail zwrotny potwierdzający rezerwację oraz zawierający informację o numerze konta na jakie należy uiścić opłaty.


  Klauzula informacyjna dla uczestnika zjazdu szkół demokratycznych EUDEC20pl

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dzika ul. Barona 30/209, 43-100 Tychy

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na zjazd szkół demokratycznych EUDEC20pl na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do 30.11.2020

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem dobrowolnym, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody . Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwość rejestracji na zjazd EUDEC20pl

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.