Festiwal – Formularz rejestracyjny


  rejestracja paryrejestracja pojedynczej osoby

  ODPŁATNY UDZIAŁ W DNIU FESTIWALU OBEJMUJE:

  • możliwość korzystania z pełnej infrastruktury sanitarnej
  • pełną dostępność do wszystkich działań realizowanych w ramach FESTIWALU

  NIE OBEJMUJE:

  • zakwaterowania
  • wyżywienia

  UWAGA!

  Posiłek można przywieźć ze sobą, lub skorzystać z odpłatnej oferty OW Olza.

  Po wysłaniu formularza rejestracyjnego oczekujcie na e-mail zwrotny potwierdzający rezerwację oraz zawierający informację o numerze konta na jakie należy uiścić opłaty.


  Klauzula informacyjna dla uczestnika Festiwalu Inspire The Future 2020

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dzika ul. Barona 30/209, 43-100 Tychy

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na Festiwal Inspire The Future 2020 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do 30.11.2020

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem dobrowolnym, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody . Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwość rejestracji na Festiwal Inspire The Future 2020

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.