Goście

dr Maja Głowacka prezeska fundacji Pracownia Edukacji Żywej

dr Bogdan Ogrodnik  wiceprezes fundacji Pracownia Edukacji Żywej

Maja i Bogdan poprowadzą warsztaty w czasie trwania eudecu (27.05-30.05.2021)

a) Eudec20pl – Opowieść, legenda, baśń i mit w dojrzewaniu dzieci – Nasi przodkowie, tak jak i my dzisiaj, potrzebowali w miarę spójnego obrazu świata, który pozwalał im się orientować w świecie realnym. Tworzyli więc i przekazywali sobie opowieści, legendy, baśnie i mity. Zawierali w nich wiedzę o tym, co widzialne i niewidzialne. O świecie i człowieku, siłach i prawach nim rządzących. Używali do tego alegorii, metafor (i innych środków stylistycznych), odwoływali się do archetypów, itd. Czy i dzisiaj dzieci potrzebują ich do swojego dojrzewania (w szczególności rozwoju i edukacji)? W trakcie warsztatów wprowadzimy uczestników w integralną koncepcję rozwoju człowieka i wspólnie stworzymy opowieści wspomagające edukację przyrodniczą.
b) Eudec20pl – Las jako przestrzeń dojrzewania dzieci (przedszkolnych i wczesnoszkolnych) – Pedagogika miejsca to względnie nowa subdyscyplina, ale jej waga jest znana lub intuicyjnie wyczuwana od dawna. Dla nas – pracujących nad budową relacji dziecko – natura, jest to sprawa kluczowa. Czym różni się las od przestrzeni szkolnej jako miejsca rozwoju i edukacji dzieci? W to pytanie zaangażowane jest wiele założeń, które nieraz są już nam niedostępne ze względu na swą pozorną oczywistość albo też istnieje wiele poglądów na ten temat i trudno się w nich zorientować. W trakcie spotkania przyjrzymy się tym dwóm opcjom budowania przestrzeni sprzyjającej dojrzewaniu dzieci (w ich edukacji i rozwojowi) oraz możliwościom pośrednim. W części dyskusyjnej spotkania zbierzemy także i przedyskutujemy doświadczenia uczestników.
c) Festiwal Inspire The Future – Jak rozmawiać z dziećmi o zmianach klimatycznych? (razem z Małgorzatą Rychert-Kitą) – Życie dziecka nie składa się wyłącznie z zabaw i przyjemnych momentów. Pełno w nim także trudnych emocji, osób wywołujących lęk lub złość, miejsc i sytuacji nieprzyjemnych. Są również tematy, które są domeną dorosłych ze względu na ich poziom abstrakcji czy komplikacji albo trudną emocjonalnie nawet dla
osób dorosłych treść. Ostatnio takim tematem stały się apokaliptyczne przewidywania zmian klimatycznych, które są obecne w prasie codziennej, naukowych pracach, popkulturze. Dzieci, choć często chronione przed nimi przez dorosłych, stykają się z atmosferą niepokoju, lęku czy nawet paniki u swoich dorosłych opiekunów. Wielu rodziców szuka sposobów bezpiecznego wprowadzenia dzieci w tak trudny
emocjonalnie temat. Podzielimy się swoimi doświadczeniami i porozmawiamy z uczestnikami spotkania o różnych aspektach kontaktu dzieci z trudnymi emocjonalnie tematami.
d) Eudec20pl – Leśna rodzinna wyprawa w nieznane z Pracownią Edukacji Żywej – Zapraszamy na nią rodziców z dziećmi od 3 lat (ukończonych) do 9 lat (ukończonych). Młodsze lub starsze rodzeństwo może oczywiście również uczestniczyć w wyjeździe, jednak program dedykowany jest dzieciom w podanym przedziale wiekowym. Planujemy udział maksymalnie ośmiu rodzin w jednym wyjściu. Orientacyjny czas
wyprawy to 3 godziny. Przyda się zabranie prowiantu, wody do picia, koca do odpoczynku. Najważniejszym celem naszych wypraw jest budowanie bądź wzmacnianie relacji dzieci z przyrodą. Nie z przyrodą abstrakcyjną – ale z jej konkretnymi elementami: otaczającymi nas drzewami, wąwozem, potokami, śladami
pobytu zwierząt. Nasze zajęcia w lesie zawierają zarówno elementy przygody jak i sprzyjające koncentracji obserwacje, prace manualne i zajęcia ruchowe. Dobieramy je mając także na uwadze ich znaczenie w profilaktyce szerokiej gamy deficytów rozwojowych. Poszukując sposobów na głębsze doświadczanie przyrody i siebie nawzajem czerpiemy z różnych tradycji, kultur i dziedzin sztuki.

Magdalena Noszczyk

Warsztaty w trakcie Festiwalu Inspire the Future (29.05.2021)

Edukacja ekologiczna XXI wieku
Jak opowiadać dzieciom o aktualnych, współczesnych zagrożeniach i wyzwaniach związanych z przyrodą? W jaki sposób opowiadać o tak skomplikowanych zależnościach w ekosystemach kilkuletnim, ciekawym świata dzieciom. Czy mówienie o zmianach klimatu młodym uczniom i uczennicom może być trudne? WWF Polska opracował zestaw 3 pakietów scenariuszy i materiałów dla edukatorów i edukatorek, którzy chcą przeprowadzać zajęcia trudne. Dbając o prowadzących i prowadzące, zaopatrujemy ich w przystępną wiedzę na temat zagadnienia, by bez lęku poprowadzić już z kilkuletnimi pociechami zajęcia o zagospodarowaniu przestrzennym terenów zielonych, o zanieczyszczeniach mikroplastikiem i sieciach widmo, a także o antropogenicznych zmianach klimatu. W jaki sposób? Opracowano starannie 3 pakiety edukacyjne i czwarty, pakiet opisanych przyrodniczych eksperymentów, nazywane narzędziownikami, które w przystępny sposób pokazują różne wyzwania środowiskowe oczami zwierząt zamieszkujących różne ekosystemy.

Małgorzata Rychert – Kita

Warsztaty w czasie trwania eudecu i Festiwalu Inspire the Future (27.05-30.05.2021)

a) Eudec20pl – Rola superwizji w procesie edukacji demokratycznej więcej informacji tutaj
b) Eudec20pl – Pedagogika Gestalt w edukacji demokratycznej więcej informacji tutaj
c) Festiwal Inspire The Future – Jak rozmawiać z dziećmi o zmianach klimatycznych? (razem z Bogdanem Ogrodnikiem i Mają Głowacką)

Kamil Szewczyk

Warsztaty w czasie trwania eudecu i Festiwalu Inspire the Future (27.05-30.05.2021)

a) Gry planszowe
Warsztat przeznaczony nie tylko dla dzieci. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego w ogóle ludzie grają, poznamy historię najstarszych i najpopularniejszych gier, omówimy, z jakich elementów składowych powinna składać się gra planszowa. Następnie zaprojektujemy i wykonamy własne, unikalne gry, aby na koniec razem w nie zagrać.
b) Great Turning
Niektórzy powiedzą, że Dragon Dreaming to metoda holistycznego zarządzania projektami. Dla innych to „bezwarunkowa miłość w działaniu i współpracy ludzkiej”. Jeszcze innym wyda się metodologią oferującą doskonałe narzędzia do wspierania procesów twórczych. Dragon Dreaming zainspirowany został filozofią Aborygenów, rdzennych mieszkańców Australii i od lat 90-tych XX wieku służy ludziom w tysiącach projektów na całym świecie. Pokaz filmu „Dragon Dreain The Great Turning” reż. Marek Gajczak, 2019, 43 min. Warsztat Dreaming Circle – sztuka wspólnego śnienia marzeń. Czas trwania: ok 1,5 godziny w zależności od ilości uczestników.
c) W trakcie Festiwalu Inspire The Future spotkania w ramach Open Space

Karolina Kuszlewicz

Warsztaty w czasie trwania eudecu i Festiwalu Inspire the Future (27.05-30.05.2021)

a) Eudec20pl – Chodźmy bronić zwierząt i przyrody! (warsztaty dla dzieci)
Serdecznie zapraszam na warsztaty poświęcone prawom wszystkich istot żyjących na Ziemi. Przeniesiemy się do nietypowego miejsca, a mianowicie na salę sądową „na leśnej polanie”. Podebatujemy o tym, jakie prawa mają motyle, ryby, ptaki, wilki, dziki i wszelkie inne istoty. Każdy i każda z nas będzie mogła stanąć w obronie drzewa, rzeki, góry i opowiedzieć, dlaczego ratowanie innych istot i przyrody jest dziś tak ważne. Będziemy też w leśnym sądzie rozprawiać o naszych ludzkich prawach do czystego powietrza, do pięknej zielonej Puszczy, do wolnych od zanieczyszczeń i betonu rzek. Założymy maski, będziemy reprezentować różne istoty i wspólnie szukać sposobów, by żyło nam się dobrze i sprawiedliwie.
b) Inspire the Future – Co w prawie piszczy? Czyli jak uczyć się prawa i jednocześnie walczyć o przyrodę i zwierzęta?
Zapraszam na dyskusję o prawie, zwierzętach i przyrodzie. Te z pozoru odległe obszary mogą naprawdę dobrze ze sobą kooperować na dwóch poziomach. Po pierwsze dzięki przepisom prawa mamy narzędzia do tego, by stawać w obronie zwierząt i przyrody, czyli być głosem tych istot lub wartości, które nie mają szans same się upomnieć. Tak bardzo uwikłaliśmy się jako ludzkość w wykorzystywanie innych gatunków, natury i przerabianie ich na produkty, wyniki, liczenia jako zasobów, że doszliśmy do progu katastrofy. Dziś zwierzęta dzikie stanowią zaledwie 4% wszystkich kręgowców na świecie. Większość to zwierzęta hodowlane, których godność jest niestety często naruszana w sposób brutalny. Prawo może służyć ochronie tych wartości na co dzień, gdy np. spółdzielnia mieszkaniowa zamierza „zlikwidować” wszystkie ptasie gniazda na budynku, mimo, że trwa sezon lęgowy, gdy chcemy zorganizować budki dla kotów wolno żyjących, gdy widzimy psa, który wymaga pomocy, bo całe życie spędził na łańcuchu, gdy chcemy iść na bezpieczny spacer do lasu i nie być posądzonym o przestępstwo przeszkadzania w polowaniach. Drugim poziomem „współpracy” prawa, zwierząt i przyrody jest uczenie się o obowiązującym systemie prawnym dzięki zwierzętom i przyrodzie. Zajęcia z prawa nie muszą być najnudniejsze na świecie. Mogą przenosić nas w czasie i przestrzeni do sal sądowych, w których odbywają się np. leśne procesy, w których motyle, wilki i dziki, ale też ludzie opowiadają o swoich prawach. Dzięki temu można poznać jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości (strony procesu, zasady przesłuchań itd.) i oswoić się z nim.

Korzystam z opisanych wyżej sposobów pracy, by upowszechniać zarówno wiedzę z zakresu prawa (która w zakresie podstawowym jest potrzebna każdemu z nas, niezależnie od ścieżki życiowej), jak i by dzielić się umiejętnościami związanymi ze stawaniem w obronie zwierząt i przyrody. Wierzę, że te z pozoru odległe obszary mogą ze sobą dobrze funkcjonować, na co miewam dowody w swojej codziennej adwokackiej pracy, o czym także opowiem 🙂

Organizacja Loesje Poland

Warsztaty w czasie trwania eudecu (27.05-30.05.2021)

Warsztaty kreatywnego pisania będą krążyć wokół haseł edukacji wolnościowej, demokratycznej, unschoolingu.
Warsztaty będą podzielone na dwie części: warsztat kreatywnego pisania Loesje oraz redakcję końcową tekstów. Pierwsza część, pisanie, składa się z trzech głównych części: rozgrzewki, wyboru tematów oraz tworzenia tekstów. Rozgrzewka polega na pisaniu krótkich tekstów na bazie skojarzeń i zabawie słowem. Uczestnicy pracują w tej części indywidualnie,
tworząc własny tekst, który staje się ich własnością. Tekst powstaje na bazie słów i skojarzeń zgromadzonych podczas wcześniejszej pracy całej grupy. Następnie grupa wybiera tematy, na które będzie wypowiadać się w formie krótkich tekstów.

Redakcja końcowa polega na tworzeniu finalnej wersji wybranych tekstów. W trakcie moderowanej dyskusji uczestnicy pracują nad brzmieniem wybranych w pierwszej części haseł, które podczas redakcji końcowej mogą zostać znacznie przekształcone w celu uzyskania lepszego efektu końcowego.

Rezultatem warsztatów kreatywnego pisania będzie stworzenie haseł promujących idee edukacji wolnościowej, demokratycznej, unschoolingu.

Tamara Kasprzyk

Seminaria inspirujące w czasie trwania eudecu i Festiwalu Inspire the Future (27.05-30.05.2021)

a) Eudec20pl – O przywództwie: Dorosły jak latarnia morska
Seminarium jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mądrze towarzyszyć dzieciom, aby być dla nich oparciem, a jednocześnie działać z poszanowaniem ich godności. Opiekując się dziećmi i wychowując je, w ogromnej mierze bazujemy na własnych doświadczeniach w tym obszarze. Opierając się na tym, co nam się podobało, co nam służyło, staramy się powielać te działania i zaniechać tych, które dla nas jako dla dzieci były destrukcyjne. Takie podejście do procesu wychowania, oparte na powielaniu lub negacji, daje nam niewielką szansę na stworzenie w naszych rodzinach lub klasach zupełnie nowej, pożądanej przez nas jakości.
Prowadząc seminarium o mądrym przewodnictwie dorosłych, zależy nam na tym, aby skłonić Państwa do refleksji nad tym, jakie wartości chcielibyście Państwo zaszczepić w dzieciach, a potem podzielić się wiedzą na temat tego, co w tej kwestii skutecznie działa oraz jak budować autorytet w czasach, w których tyle się mówi o kryzysie autorytetów.
Podobnie jak w przypadku wszystkich seminariów Familylab, uwaga zwrócona będzie na nas – dorosłych. Spotkanie będzie dobrą okazją do zastanowienia się nad tym, do jesteśmy potrzebni dzieciom, co cennego możemy wnieść w ich życie, a czego lepiej unikać, żeby im nie zaszkodzić.
b) Festiwal Inspire the Future – O poczuciu własnej wartości
Seminarium dotyczące obszaru kluczowego dla rozwoju dziecka – poczucia własnej wartości. Zdrowe poczucie własnej wartości daje nam możliwość rozwijania swojego potencjału, adekwatnego wykorzystania własnych zasobów, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, funkcjonowania zgodnie ze swoimi wartościami i otwartości na opinie innych.
Podczas seminarium dowiecie się Państwo, czy można wspierać w dzieciach ich poczucie własnej wartości, pomimo że nasze własne zostało mocno nadszarpnięte w toku socjalizacji, jak nie przekroczyć granicy pomiędzy konstruktywnym towarzyszeniem dziecku a rozpieszczaniem go, jak odróżnić poczucie własnej wartości od pewności siebie, jak formułować komunikaty dostarczające dziecku bezcennych informacji na temat samego siebie, a także co w codziennym życiu może pomóc nam w dbaniu o siebie w omawianym obszarze.
Zagadnienie poczucia własnej wartości spostrzegamy jako kluczowe w rozwoju dziecka, gdyż jest ono w pewnym sensie szczepionką chroniącą dziecko przed niepożądanym i destrukcyjnym wpływem środowiska – zarówno ludzi (presji rówieśniczej, nękania, krzywdzących dorosłych) jak i zdarzeń (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba, emigracja itd.). Zdrowe poczucie własnej wartości pozwala w trudnych sytuacjach znaleźć oparcie w sobie lub adekwatnie szukać go na zewnątrz, a na co dzień działać ze świadomością własnych potrzeb ale też z uwzględnieniem potrzeb innych.

Zofia Piątkowska-Wolska

Warsztaty w czasie Festiwalu Inspire the Future (29.05.2021)

KAMISHIBAI – Papierowy Teatr, przez literaturę do relacji
W trakcie warsztatu poznacie:
Jak na co dzień pracować z kamishibai by w pełni wykorzystać możliwości „magicznej skrzynki” – elementy storytellingu.
Kamishibai jako narzędzie komunikacji – nawiązujemy relację.
Praca projektowa – projekt kamishibai: kreatywnie, w grupie, długofalowo.
Kamishibai jako narzędzie aktywizujące – jak stworzyć doskonałe przedstawienie i zaangażować w twórczą zabawę dzieci i dorosłych.